Affärsjuridiska lagar

Avtalslagen, Köplagen, Aktiebolagslagen och Rättegångsbalken är centrala för den svenska affärsjuridiken. Advokatbyrån tillämpar ofta dessa lagar i sin verksamhet.

Avtalslagen är den övergripande lagen på det avtalsrättsliga området. Den kom redan år 1915 men är fortfarande i hög grad aktuell.

Köplagen är från 1991 och gäller köp av lös egendom. Den innehåller bl a bestämmelser om som gäller för dröjsmål, fel, hävning och skadestånd i samband med köp.

Den nuvarande aktiebolagslagen kom 2005 och utgör en omfattande reglering av bl a bildande av bolag, aktier, bolags ledning, bolagstämma, vinstdelning och likvidation.

Rättegångbalken är från 1942 och reglererar förförandet i tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen.

Nedan finns länkar till lagarna i sin helhet.

Avtalslagen »

Köplagen »

Aktiebolagslagen »

Rättegångsbalken »