Kommersiell hyresjuridik

hyresjuridik med lönnquist

Både när ditt företag hyr ut lokaler eller hyr lokal för verksamheten så har lokalhyresavtalen ofta vital betydelse och rör avsevärda ekonomiska värden. 

Frågor som kan bli aktuella är exempelvis 

   • indirekt besittningsskydd 
   • omförhandling av hyran
   • uppsägningar
   • avtalstider
   • överlåtelse av lokal
   • hinder och men i nyttjanderätten
   • yttrande om marknadshyra av hyresnämnden
   • medling i hyresnämnden
   • förfarandet i hyresnämnden och tingsrätten

Byråns grundare advokat Anders Lönnquist har arbetat vid hyresnämnden i Stockholm och har omfattande erfarenhet av ärenden som rör kommersiell hyresjuridik i hyresnämnd och tingsrätt.

Ring gärna honom på tel 08-660 93 60.